Szczegóły

Tytuł artykułu

Why do We Pass On Information and Get On with Our Lives? A Cognitive Account of Selected Verb-Particle Constructions

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×