Szczegóły

Tytuł artykułu

Über zauberhafte Pfl anzen und andere Objekte der Natur in polnischen und deutschen Volksmärchen

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×