Szczegóły

Tytuł artykułu

L’assimilation morphologique des noms espagnols en -o et -a dans la langue française

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×