Szczegóły

Tytuł artykułu

Archi- et ultra- : les préfi xes français à valeur intensive dans leur emploi familier et dans la langue des médias

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×