Szczegóły

Tytuł artykułu

Introduzione<Br>Wstęp<Br>Introduction

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2012

Numer

No 2

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×