Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of the Reclaim Addition on Properties of Moulding Sands with the Geopol Binder

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Inorganic binder ; Moulding sand ; Geopolymer binder ; Mechanical properties ; Technological properties

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.1515/afe-2015-0025

×