Szczegóły

Tytuł artykułu

Mutation at Codon 198 Of Tub2 Gene for Carbendazim Resistance in Colletotrichum Gloeosporioides Causing Mango Anthracnose in Thailand

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×