Szczegóły

Tytuł artykułu

Evviva L’italia Con Il Santo Padre: Il Mito Patriottico Di Pio Ix (1846-1848)<Br>Evviva L’italia Con Il Santo Padre: The Patriotic Myth Of Pope Pius Ix (1846-1848)<Br>Evviva L’italia Con Il Santo Padre: Patriotyczny Mit Piusa Ix (1846-1848)

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×