Szczegóły

Tytuł artykułu

Towards Successful Communication In Global Virtual Teams: Team Language And Team Culture

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×