Szczegóły

Tytuł artykułu

Die Schriftenreihe Poznańska Biblioteka Niemiecka/Posener Deutsche Bibliothek. Halbzeit?

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×