Szczegóły

Tytuł artykułu

Ultrasound Wave Attenuation of Grain Refined High – Zinc Aluminium Sand-cast Alloys

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×