Szczegóły

Tytuł artykułu

THE PATTERNS OF VOWEL LENGTHINDICATION IN PRINTERS’ GRAPHEMIC SYSTEMS IN EARLY MODERN ENGLISH

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×