Szczegóły

Tytuł artykułu

La letteratura odeporica del Settecento come fonte per lo studiodella storia economica e sociale delle comunicazioni stradali

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×