Szczegóły

Tytuł artykułu

Der Kampf mit dem Schatten in Friedrich NietzschesAlso sprach Zarathustra und in Georg Trakls Der Schatten

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×