Szczegóły

Tytuł artykułu

Interaction of glide insertion rules active in Polishin sequences of two high vowels in English

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×