Szczegóły

Tytuł artykułu

Ewa Cwanek-Florek. 2012. Tendencje rozwoju semantycznego leksyki dialektu miejskiego Wiednia na tle standardowych odmian języka niemieckiego w Austrii i Niemczech, 391

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×