Szczegóły

Tytuł artykułu

The Influence of Sand Grains Properties on Electrical Properties of Moulding Sand with Inorganic Binder

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×