Szczegóły

Tytuł artykułu

Il mondo antico in quello moderno: il travaso del saperedell’antichità attraverso le traduzioni medievali

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×