Szczegóły

Tytuł artykułu

Nomi propri nelle traduzioni polacche di “Il fu Mattia Pascal”di Luigi Pirandello

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×