Szczegóły

Tytuł artykułu

Le parole per dirlo: come si defi nisce l’altro in italianoe in polacco

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×