Szczegóły

Tytuł artykułu

W pustyni i w puszczy (1911) di Henryk Sienkiewicz e le suetraduzioni italiane nel contesto postcoloniale

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×