Szczegóły

Tytuł artykułu

The Occurrence of Syrphidae in Aphis Fabae Scop. (Hemiptera) Colonies on Broad Bean Intercropped with Phacelia (Part II)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×