Szczegóły

Tytuł artykułu

Gas Emissivity of a Modified Cellulose Mix at the Temperature of 900°C

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×