Szczegóły

Tytuł artykułu

Tradurre il fascismo. La diversità del totalitarismo imperfetto fascistaattraverso le fonti storiche presentate al lettore polacco

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×