Szczegóły

Tytuł artykułu

Evaluation of the Growth of Trichoderma Pleurotum and Trichoderma Pleuroticola Isolates and Their Biotic Interaction with Pleurotus Sp.

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Society of Plant Protection ; Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×