Szczegóły

Tytuł artykułu

Alasdair Gray’s Lanark and (Post-?) Postmodernism

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×