Szczegóły

Tytuł artykułu

Reduced Herbicide Doses Used Together with Allelopathic Sorghum and Sunflower Water Extracts for Weed Control in Wheat

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Society of Plant Protection ; Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×