Details

Title

First Notice of Phytophthora Root and Stem Base Rot of Sciadopitys Verticillata in Polish Ornamental Nurseries

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2012

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Polish Society of Plant Protection ; Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2012

Identifier

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

References

Èrsek T. (1994), PCR amplification of species-specific DNA sequences can distinguish among <i>Phytophthora</i> species, Appl. Environ. Microbiol, 60, 2616. ; Lambe R. (1983), Root rot of Japanese umbrella pine, <i>Sciadopitys verticillata</i>, caused by <i>Phytophthora cinnamomi.</i>, Plant Dis, 67, 698, doi.org/10.1094/PD-67-698 ; Orlikowski L. (2008), <i>Phytophthora cryptogea</i> and <i>P. citrophthora</i>; new pathogens of <i>Forsythia intermedia</i> in Polish ornamental hardy nursery stock, J. Plant Prot. Res, 48, 4, 495, doi.org/10.2478/v10045-008-0058-x ; Orlikowski L. (2010), First notice of Phytophthora stem base rot of <i>Syringa vulgaris</i> in a Polish field nursery, J. Plant Prot. Res, 50, 4, 442, doi.org/10.2478/v10045-010-0074-5 ; Orlikowski L. (2010), Różanecznik - nowa roślina żywicielska dla <i>Phytophthora citrophthora</i> w polskich szkółkach, Zesz. Prob. Post. Nauk Rol, 554, 165. ; Orlikowski L. (2001), Dieback of <i>Pieris japonica</i> caused by <i>Phytophthora citrophthora.</i>, Acta Mycol, 36, 251. ; Orlikowski L. (2007), New record of Phytophthora root and stem rot of <i>Lavendula angustifolia</i> in Poland, Acta Mycol, 42, 2, 193. ; Oszako T. (2004), The first noting of <i>Phytophthora citrophthora</i> on <i>Picea abies</i> in a forest stand, Phytopathol. Pol, 34, 81. ; Szkuta G. 2004. Występowanie, izolacja, identyfikacja i szkodliwość gatunków z rodzaju <i>Phytophthora</i> w szkółkach ozdobnych roślin iglastych. Ph.D. thesis, Uniwersytet Ogrodniczy w Krakowie, 191 pp. ; Themann K. (1998), Verwendung von Rhododendronblättern zum Nachweis von <i>Phytophthora</i>-Arten in Wurzeln- und Bodenproben. Nachrichtenblatt des Deutsch, Pflanzenschutzd, 50, 37. ; Trzewik A. (2010), Wykorzystanie techniki PCR w identyfikacji <i>Phytophthora</i> do gatunku [Identification of <i>Phytophthora</i> species using PCR technique], Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 50, 2, 756. ; Trzewik A. (2011), Wpływ źródła wody na częstotliwość występowania <i>Phytophthora.</i>, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 263. ; Trzewik A. (2006), The identification of five <i>Phytophthora</i> species on the basis of DNA markers obtained via the PCR Technique with non-specific primers, Phytopathol. Pol, 41, 27.

DOI

10.2478/v10045-012-0048-x

×