Details

Title

Instrumentality of fictive motion in coextension paths

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2015

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0023-5911
×