Szczegóły

Tytuł artykułu

The Devil as a Prince Conquered, Exiled, Bound and Despoiled: The Early Medieval Redemption Theory and the Formulaic Theme of Exile in Old English Poetry

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×