Szczegóły

Tytuł artykułu

Wiesław Krajka, (red.). Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat: Polskość i europejskość w Josepha Conrada wizjach historii, polityki i etyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin: 2013, str. 324

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×