Szczegóły

Tytuł artykułu

Tradurre il dialetto. La poesia di Ignazio Buttitta e la suo eco nella lingua polacca

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×