Szczegóły

Tytuł artykułu

Proteolytic Activity in the Midgut of the Crimson Speckled Moth Utethesia Pulchella L. (Lepidoptera: Arctiidae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×