Szczegóły

Tytuł artykułu

La traduzione come pratica didattica e come attività professionale

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×