Szczegóły

Tytuł artykułu

Emigration activity of the saw-toothed grain beetle Oryza Philus Surinamensis L. (Coleoptera: Silvanidae) in various environmental temperatures

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 52

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2012

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/v10045-012-0064-x

×