Szczegóły

Tytuł artykułu

AUSGEWÄHLTE FORSCHUNGSSCHWERPUNKTEUND ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGSTENDENZENDER POLNISCHEN GLOTTODIDAKTIK

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×