Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Technological Parameters of Furane Mixtures on Shrinkage Creation in Ductile Cast Iron Castings

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×