Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical Model for Solidification Zones Selection in the Large Ingots

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×