Szczegóły

Tytuł artykułu

Fulfillment of Koch’s postulates for in vitro pathogenicity of Musicillium Theobromae (Turconi) Zare & w. Gams as the cause of banana cigar end rot disease

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×