Szczegóły

Tytuł artykułu

THE PATHS OF THE POET. UNRAVELLING W. B. YEATS’S PER AMICA SILENTIA LUNAE

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×