Szczegóły

Tytuł artykułu

POWER RELATIONS AND IDENTITY CONSTRUCTION IN DIDACTIC DISCOURSE: A POLISH-ENGLISH COMPARATIVE STUDY

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×