Szczegóły

Tytuł artykułu

VENTI CALDI E GROVIGLI INESTRICABILI. LA SICILIA DI ELVIRA SEMINARA

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×