Szczegóły

Tytuł artykułu

An influence of herbs on the sex structure in populations of insect pests of stored products

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 52

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2012

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/v10045-012-0074-8

×