Szczegóły

Tytuł artykułu

Efficacy of fungicides and essential oils against bacterial diseases of fruit trees

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Data

2012

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/v10045-012-0075-7

×