Szczegóły

Tytuł artykułu

Monitoring methods and prognosis of Opomyza Florum Fabr. (Diptera: Opomyzidae) – a pest of wheat in Bulgaria

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 52

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Committee of Plant Protection PAS

Data

2012

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/v10045-012-0076-6

×