Szczegóły

Tytuł artykułu

BODY POLITICS IN ANN RADCLIFFE’S THE MYSTERIES OF UDOLPHO AND THE ITALIAN

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×