Szczegóły

Tytuł artykułu

The influence of long-term storage in liquid nitrogen on survival and pathogenicity of Phytophthora Infestans isolates

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Data

2012

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/v10045-012-0077-5

×