Szczegóły

Tytuł artykułu

Mechanical Properties and Melt Quality Relationship of Sr-modified Al-12Si Alloy

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Aluminum-silicon alloys ; Modification ; Quality of casting ; Bifilm index ; porosity

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.1515/afe-2015-0093

×