Szczegóły

Tytuł artykułu

FROM “ACCELERATED GRIMACE” TO CATASTROPHE: ETHICS OF AESTHETICS IN EZRA POUND’S HUGH SELWYN MAUBERLEY

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×