Szczegóły

Tytuł artykułu

Libertà, Lingua, popolo nel poema “Pensando patria” di Stanisław Andrzej Gruda

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×